Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

53862-01 - Übung: Schwedische Sprachpraxis für fortgeschrittene Studierende (B1+/B2) 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2019
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Liselott Sigurdsson (liselott.sigurdsson@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt I denna språkpraktiska kurs kommer vi att läsa ett antal kortare svenska texter. Fokus kommer att ligga på noveller, tillkomna främst under 1900- och 2000-talet. Att läsa noveller erbjuder en utmärkt möjlighet att studera ett större antal författare med olika bakgrund och från olika platser och därmed bekanta sig med varierande kulturella miljöer i Sverige och svensktalande delar av Finland. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbeta med resterande grammatikteman ur läromedlet Rivstart B1+B2.
Lernziele Genom lektyren av kurstexterna utvidgar studenterna sitt ordförråd och skaffar sig samtidigt inblick i den litterära och kulturella mångfalden. Diskussionerna av texterna ska ge studenterna möjlighet att fördjupa sina muntliga språkkunskaper. Skriftliga färdigheter inövas genom hemuppgifter, dvs en längre hemuppsats som behandlar ett tema i samband med kursens texter. Efter kursen bör studenterna ha uppnått språkfärdigheter motsvarande B1-B2 enligt Europarådets nivåskala.
Literatur Kurstexterna i PDF-format och annan relevant information kommer att vara tillgängliga på plattformen ADAM i början av vårterminen 2019.
Bemerkungen Absenzenregelung: Bei mehr als zwei Absenzen wird der Kurs als "nicht bestanden" bewertet.
Ausnahmen: Militärdienst (3 Absenzen), Krankheit (Arztzeugnis)
Teilnehmendenbeschränkung: 20

 

Teilnahmebedingungen Framgångsrikt avlagda terminsprov (Svenska I-III) eller motsvarande kompetenser.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Intresserade studenter ombeds anmäla sig direkt hos docenten: Liselott.Sigurdsson@unibas.ch till och med början av februari 2019.
Unterrichtssprache Schwedisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 22.02.2019 – 24.05.2019
Zeit Freitag, 12.15-13.45 Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Datum Zeit Raum
Freitag 22.02.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 01.03.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 08.03.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 15.03.2019 12.15-13.45 Uhr Fasnachtsferien
Freitag 22.03.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 29.03.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 05.04.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 12.04.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 19.04.2019 12.15-13.45 Uhr Ostern
Freitag 26.04.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 03.05.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 10.05.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 17.05.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Freitag 24.05.2019 12.15-13.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungszimmer S 183
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Spracherwerb: Schwedisch (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Kurspoängen förvärvas under kursens lopp genom regelbundet kursdeltagande (högst två frånvaron), regelbunden och punktlig inlämning av hemuppgifter, dvs uppfyllelse av alla kurskrav. Inget skriftligt slutprov genomförs.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala Pass / Fail
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück