Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

57087-01 - Übung: Norwegische Sprachpraxis für fortgeschrittene Studierende (B1+/B2) 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2020
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Elisabeth Petersen (elisabeth.petersenma@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Allgemeine Beschreibung:

På dette viderekommende kurset fortsetter vi med å styrke språkforståelsen og formuleringsevnen på norsk − både skriftlig og muntlig. Studentene leser utdrag av moderne sakprosa, nyere og eldre skjønnlitterære tekster, noveller og skuespill. Tekstutvalget skal bidra til å utvide studentenes språklige register samt forberede dem til eventuelle forfatterbesøk og gi et bilde av sosial og språklig variasjon i det norske samfunnet. I undervisningen arbeider de med autentiske tekster om dagsaktuelle saker fra radiosendinger, nyhetsartikler og reportasjer. De jobber også med tekster fra lærebøkene «Det går bra» (B2) og «I samme båt» (C1) av Cecilie Lønn. Den muntlige delen består av diskusjoner og en avispresentasjon, den skriftlige delen består av stiloppgaver og oversettelser. Arbeid med grammatiske emner er først og fremst knyttet til feil studentene gjør i skriftlige innleveringer. Interesserte studenter på bachelornivå med gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk og andre er velkomne til å delta på kurset.
Lernziele Studentene skal kunne følge radio- og nyhetssendinger og andre typer muntlige framstillinger på norsk og forstå rask konversasjon av allmenn og faglig art uten vanskeligheter. De skal lese fagtekster, aviser og annet ukjent autentisk stoff. Studentene skal holde muntlige avispresentasjoner innenfor ulike sjangre som blir behandlet i undervisningen. De skal kunne føre samtaler og delta i diskusjoner med god flyt og med en tilnærmet korrekt uttale. Skriftlig skal studentene kunne gi framstillinger av allmenn og faglig karakter. I tekstproduksjonen skal de beherske ulike stilmønstre og varierte uttrykk for de ulike språkfunksjonene.
Literatur • Lønn, Cecilie (2009): Det går bra! (B2). Trondheim: Tapir Akademisk.

• Lønn, Cecilie (2016): I samme båt (C1). Bergen: Fagbokforlaget.
Bemerkungen Absenzenregelung: Bei mehr als zwei Absenzen wird der Kurs als "nicht bestanden" bewertet. Ausnahmen: Militärdienst (drei Absenzen) und Krankheit mit drei Arztzeugnissen (drei Absenzen).

 

Teilnahmebedingungen Erfolgreicher Besuch von Norwegisch III oder entsprechende Vorkenntnisse (bestandene Prüfung Norwegisch III).
Anmeldung zur Lehrveranstaltung https://services.unibas.ch

https://adam.unibas.ch
Unterrichtssprache Norwegisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 17.02.2020 – 25.05.2020
Zeit Montag, 10.15-11.45 Rosshofgasse (Schnitz)
Datum Zeit Raum
Montag 17.02.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 24.02.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 02.03.2020 10.15-11.45 Uhr Fasnachtsferien
Montag 09.03.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 16.03.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 23.03.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 30.03.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 06.04.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 13.04.2020 10.15-11.45 Uhr Ostern
Montag 20.04.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 27.04.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 04.05.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 11.05.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 18.05.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Montag 25.05.2020 10.15-11.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Seminarraum S 02
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Spracherwerb: Norwegisch (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Skriftlig 90-minutters eksamen i slutten av semesteret. Prøven må bestås med karakteren 4.0
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück