Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

60705-01 - Übung: Norwegische Sprachpraxis für fortgeschrittene Studierende (B1+/B2) 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2021
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Elisabeth Petersen (elisabeth.petersenma@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt På dette viderekommende kurset fortsetter vi med å styrke språkforståelsen og formuleringsevnen på norsk − både skriftlig og muntlig. Studentene leser utdrag av romanen "Tante Ulrikkes vei" av Zeshan Shakar. Tekstutvalget dette semesteret skal bidra til å utvide studentenes språklige register innen slang og ungdomsspråk og samt forberede dem til besøk av språkforsker og forfatter Helene Uri. Dette vil gi et bilde av sosial og språklig variasjon i det norske samfunnet. I undervisningen arbeider vi med autentiske tekster om dagsaktuelle saker fra radiosendinger, nyhetsartikler og reportasjer. Vi jobber også med tekster fra lærebøkene «Det går bra» (B2) og «I samme båt» (C1) av Cecilie Lønn. Den muntlige delen består av diskusjoner og en avispresentasjon, den skriftlige delen består av stiloppgaver og oversettelser. Arbeid med grammatiske emner er først og fremst knyttet til feil studentene gjør i skriftlige innleveringer.
Lernziele Studentene skal kunne følge podkaster, radio- og nyhetssendinger og andre typer muntlige framstillinger på norsk og forstå rask konversasjon av allmenn og faglig art uten vanskeligheter. Vi skal lese fagtekster, aviser og annet ukjent autentisk stoff. Studentene skal holde muntlige avispresentasjoner innenfor ulike sjangre som blir behandlet i undervisningen. Vi skal kunne føre samtaler og delta i diskusjoner med god flyt og med en tilnærmet korrekt uttale. Skriftlig skal studentene kunne gi framstillinger av allmenn og faglig karakter. I tekstproduksjonen skal vi beherske ulike stilmønstre og varierte uttrykk for de ulike språkfunksjonene.
Literatur • Lønn, Cecilie (2009): Det går bra! (B2). Trondheim: Tapir Akademisk.
• Lønn, Cecilie (2016): I samme båt (C1). Bergen: Fagbokforlaget.
• Shakar, Zeshan (2019): Tante Ulrikkes vei. Trondheim: Gyldendal.

Bemerkungen Im Falle einer Umstellung auf Präsenzbetrieb wird der Kurs weiterhin digital auf Zoom durchgeführt.

 

Teilnahmebedingungen Interesserte studenter på bachelornivå med gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk og andre er velkomne til å delta på kurset.
Unterrichtssprache Norwegisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 01.03.2021 – 31.05.2021
Zeit Montag, 14.15-15.45 - Online Präsenz -
Datum Zeit Raum
Montag 01.03.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 08.03.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 15.03.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 22.03.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 29.03.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 05.04.2021 14.15-15.45 Uhr Ostern
Montag 12.04.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 19.04.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 26.04.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 03.05.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 10.05.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 17.05.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Montag 24.05.2021 14.15-15.45 Uhr Pfingstmontag
Montag 31.05.2021 14.15-15.45 Uhr --, --
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Spracherwerb: Norwegisch (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Innlevering av tre stiler (på hver tre til fem sider) i et portfolio.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück