Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

64331-01 - Übung: Schwedische Sprachpraxis für fortgeschrittene Studierende (B1+/B2) 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2022
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Liselott Sigurdsson (liselott.sigurdsson@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt I denna språkpraktiska kurs kommer vi att läsa ett antal utvalda kortare svenska texter. Fokus kommer att ligga på noveller och essäer, tillkomna främst under 1900- och 2000-talet. Att läsa noveller och andra kortare texter från olika perioder erbjuder ett utmärkt tillfälle att studera ett större antal författare med olika bakgrund och från olika platser och därmed bekanta sig med varierande kulturella miljöer i Sverige och svensktalande delar i Finland. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbetet med resterande grammatikteman ur läromedlet Rivstart B1+B2.
Lernziele Genom lektyren av kurstexterna utvidgar studenterna sitt ordförråd och skaffar sig samtidigt inblick i den litterära och kulturella mångfalden. Diskussionerna av texterna ska ge studenterna tillfälle att fördjupa sina muntliga språkkunskaper. Skriftliga färdigheter inövas genom hemuppgifter, dvs en längre hemuppsats som behandlar ett tema i samband med kursens texter. Efter kursen bör studenterna ha uppnått språkfärdigheter motsvarande B1-B2 enligt Europarådets nivåskala.
Literatur Kurstexterna i PDF-format och annan relevant information kommer att vara tillgängliga på plattformen ADAM i början av vårterminen 2022.
Bemerkungen Närvaroregler: vid fler än två frånvarotillfällen bedöms kursen som icke godkänd.
Undantag: militärtjänst, sjudom (läkarintyg krävs)
Deltagare maximalt: 20
Weblink www.nordistik.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Framgångsrikt avlagda terminsprov (Svenska I-III) eller motsvarande kompetenser (intyg krävs).
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Intresserade studerande ombeds anmäla sig direkt hos docenten Liselott.Sigurdsson@unibas.ch till och med 18 februari 2022.
Unterrichtssprache Schwedisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 25.02.2022 – 03.06.2022
Zeit Freitag, 14.15-15.45 Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Datum Zeit Raum
Freitag 25.02.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 04.03.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 11.03.2022 14.15-15.45 Uhr Fasnachtsferien
Freitag 18.03.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 25.03.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 01.04.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 08.04.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 15.04.2022 14.15-15.45 Uhr Ostern
Freitag 22.04.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 29.04.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 06.05.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 13.05.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 20.05.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Freitag 27.05.2022 14.15-15.45 Uhr Auffahrt
Freitag 03.06.2022 14.15-15.45 Uhr Rosshofgasse (Schnitz), Sitzungsraum S 184
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Spracherwerb: Schwedisch (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Kurspoängen förvärvas under kursens lopp genom regelbundet kursdeltagande (högst två frånvarotillfällen), såsom regelbunden och punktlig inlämning av hemuppgifter. Inget skriftligt slutprov genomförs, däremot en längre hemuppsats, se ovan (bedömningsskala 1-6).
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück