Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

67639-01 - Übung: Norwegische Sprachpraxis für fortgeschrittene Studierende (B1+/B2) 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2023
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Elisabeth Petersen (elisabeth.petersenma@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt På dette viderekommende kurset fortsetter vi med å styrke språkforståelsen og formuleringsevnen på norsk − både skriftlig og muntlig. Temaet for dette litteraturkurset er «Naturen og mennesket». Studentene beskjeftiger seg med utdrag fra fem forskjellige økolitteraturverk der bærekraftdilemmaer blir tematisert. Vi kan se fram til å bli kjent med Jostein Gaarders «Anna - en fabel om klodens klima og miljø», Maja Lundes klimaroman «Blå», «Chimera» en - økokatastrofe-thriller om verdens framtid av Gert Nygårdshaug og Erika Fatlands barnebok «Vinterkrigen». I tillegg leser vi diktet «Kjære Grønland» av Ida Frisch og vil kunne bli et tidsvitne for naturen som går tapt og reflektere over hva som har forandret seg. Tekstutvalget, med søkelys på økokritisk lesning, skal bidra til å utvide studentenes språklige register samt forberede til diskusjon om bøkene samt gå inn på relevante spørsmål om blant annet hvordan mennesker påvirker klimaendringene, kan man lære noe av klimakrisen, hva gjør global oppvarming med kloden og flere miljøspørsmål.
Lernziele Lernziel:
Studentene skal kunne følge radio- og nyhetssendinger og andre typer muntlige framstillinger på norsk og forstå rask konversasjon av allmenn og faglig art uten vanskeligheter. De skal lese skjønnlitteratur, dikt, fagtekster, aviser og annet autentisk stoff. Studentene skal holde muntlige presentasjoner innenfor ulike sjangre som blir behandlet i undervisningen. De skal kunne føre samtaler og delta i diskusjoner med god flyt og med en tilnærmet korrekt uttale. Etter økokritisk lesning skal studentene skriftlig kunne gi framstillinger av allmenn og faglig karakter. I tekstproduksjonen skal de beherske ulike stilmønstre og varierte uttrykk for de ulike språkfunksjonene.
Literatur I undervisningen vil den muntlige delen være en presentasjon knyttet til autentiske tekster om dagsaktuelle saker fra bl.a. NRK serien URO og URIX, podkaster, radiosendinger, nyhetsartikler og reportasjer. Den skriftlige delen består av en lengere stiloppgave om framtid, klimaendringer, bærekraft og miljøvern. Arbeid med grammatiske emner er først og fremst knyttet til feil studentene gjør i skriftlige innleveringer.

Litteratur:
- Fatland, Erika (2017): Vinterkrigen. Oslo: Cappelen Damm
- Frisch, Ida (2020): Kjære Grønland. Oslo. Tiden
- Gaarder, Jostein (2013): Anna. Oslo: Aschehoug
- Lunde, Maja (2017): Blå. Oslo: Aschehoug
- Nygårdshaug, Gert (2011): Chimera. Oslo. Cappelen Damm 

Teilnahmebedingungen Forutsetning for å delta i dette kurset er ferdigheter og kunnskaper fra et bestått viderekommendekurs eller tilsvarende grunnkunnskaper i grammatikk og vokabular.
Erfolgreicher Besuch von Norwegisch 1-3 oder entsprechende Vorkenntnisse (bestandene Prüfung Norwegisch 3).
Unterrichtssprache Norwegisch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot fakultativ
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 20.02.2023 – 22.05.2023
Zeit Montag, 14.15-15.45 Kollegienhaus, Seminarraum 106
Datum Zeit Raum
Montag 20.02.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 27.02.2023 14.15-15.45 Uhr Fasnachstferien
Montag 06.03.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 13.03.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 20.03.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 27.03.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 03.04.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 10.04.2023 14.15-15.45 Uhr Ostern
Montag 17.04.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 24.04.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 01.05.2023 14.15-15.45 Uhr Tag der Arbeit
Montag 08.05.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 15.05.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Montag 22.05.2023 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Modul: Spracherwerb: Norwegisch (Bachelor Studienfach Nordistik (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Modul: Sprachpraxis (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung • Muntlig aktivitet i timene gir positiv innflytelse på karakteren
• Prüfungsleistung: I løpet av semesteret skal vi skrive tre stiler. Lengde: 4 sider, + – 1 side. Linjeavstand 1,5, skrifttype: Cambria, skriftstr. 12. Stilene blir satt karakter på og skal derfor leveres inn på ADAM eller på Mail. Innleveringsfrist: 30.05.2023.
• Hver student må holde en ca. 10 min. presentasjon. Presentasjonen baseres på temaene som vi behandler i undervisningen som dere finner her i seminarplanen. Det blir ikke satt karakter på presentasjonen, men den må gjøres dersom du vil ha ECTS-poeng.
• Logg deg inn på ADAM til for kursmaterial.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück