Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

67640-01 - Übung: Schwedische Sprachpraxis für fortgeschrittene Studierende (B1+/B2) 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2023
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Liselott Sigurdsson (liselott.sigurdsson@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt I denna språkpraktiska kurs kommer vi att läsa ett antal utvalda kortare svenska texter. Fokus kommer att ligga på noveller, tillkomna främst under 1900- och 2000-talet. Att läsa noveller erbjuder en utmärkt möjlighet att studera ett större antal författare med olika bakgrund och från olika platser. Studenterna kan därigenom bekanta sig med varierande kulturella miljöer i Sverige och svensktalande delar av Finland. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbeta med resterande grammatikteman ur läromedlet Rivstart B1+B2.
Lernziele Genom lektyren av kursens texter utvidgar studenterna sitt ordförråd och skaffar sig samtidigt inblick i Sveriges och Finlands litterära och kulturella mångfald. Diskussionerna av texterna ska ge studenterna möjlighet att fördjupa sina muntliga språkkunskaper. Skriftliga färdigheter inövas genom en längre hemuppsats som behandlar ett tema i samband med kursens texter.
Efter kursen bör studenterna ha uppnått språkfärdigheter motsvarande B1-B2 enligt Europarådets nivåskala.
Literatur Kurstexterna i PDF-format och annan relevant information kommer att vara tillgängligt på plattformen ADAM i början av vårterminen 2023.
Bemerkungen - Absenzenregelung: Bei mehr als zwei Absenzen wird der Kurs als "nicht bestanden" bewertet.
- Ausnahmen: Militärdienst (3 Absenzen) und Krankheit (mit Arztzeugnis)
- Teilnehmendenbeschränkung: 20 (Nordist:innen haben Vorrang)
Weblink www.nordistik.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Framgångsrikt avlagda terminsprov (Svenska I-III) eller motsvarande kompetenser
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Intresserade studenter ombeds anmäla sig hos docenten Liselott.Sigurdsson@unibas.ch till och med 17 februari 2023.

Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 24.02.2023 – 02.06.2023
Zeit Freitag, 12.15-13.45 Kollegienhaus, Seminarraum 106
Datum Zeit Raum
Freitag 24.02.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 03.03.2023 12.15-13.45 Uhr Fasnachstferien
Freitag 10.03.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 17.03.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 24.03.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 31.03.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 07.04.2023 12.15-13.45 Uhr Ostern
Freitag 14.04.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 21.04.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 28.04.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 05.05.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 12.05.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 19.05.2023 12.15-13.45 Uhr Auffahrt
Freitag 26.05.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 02.06.2023 12.15-13.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Modul: Spracherwerb: Schwedisch (Bachelor Studienfach Nordistik (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Modul: Sprachpraxis (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Kurspoängen förvärvas under kursens lopp genom regelbundet kursdeltagande (högst två frånvarotillfällen) och punktlig inlämning av hemuppsatsen, dvs. uppfyllelse av alla kurskrav. Inget skriftligt slutprov genomförs.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück