Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

71119-01 - Übung: Schwedische Sprachpraxis für fortgeschrittene Studierende (B1+/B2) 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2024
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Anna Margareta Schaffner-Thorén (annamargareta.schaffner-thoren@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt I denna språkpraktiska kurs beger vi oss till "lägereldarnas och sagornas tid" och vi läser Astrid Lindgrens "Bröderna Lejonhjärta". I den här moderna klassikern, som just firat 50-årsjubileum, får kursdeltagarna (åter-) uppleva den spännande berättelsen om kärleken mellan två bröder, vänskap och förräderi, om mod och rädsla, om liv och död. Vi kommer att titta närmare på Astrid Lindgrens språk, och hennes liv och övriga verk kommer också att vara föremål för vårt intresse. Även grammatiska teman kommer att ha sin plats i undervisningen.
Läslust och aktivt deltagande förväntas!
Lernziele Genom läsningen utökar deltagarna sitt ordförråd och får inblick i den språkliga mångfalden. Den muntliga språkfärdigheten utvecklas i diskussioner och samtal, medan den skriftliga kompetensen övas och förbättras å ena sidan genom hemuppgifter som är relaterade till arbetet på lektionerna, å andra sidan genom arbetet med en längre hemuppsats som behandlar ett tema relaterat till kursens tema.
Efter avslutad kurs bör studenterna ha uppnått språkfärdigheten motsvarande B1/B2 enligt Europarådets nivåskala.
Literatur - Lindgren, Astrid (1973): Bröderna Lejonhjärta. Rabén & Sjögren 2015 (pocketutgåvan). Boken kommer att finnas till försäljning vid kursstarten.
- Levy Scherrer/Lindemalm: Rivstart B1B2 (OBS! övningsbok), Klett/Natur&Kultur 2015 (2:a uppl.)
- Ytterligare text- och studiematerial kommer att ställas till förfogande på kursplattformen ADAM vid kursens början.
Weblink www.nordistik.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Framgångsrikt avlagda terminsprov (Svenska I-III) eller motsvarande språkkunskaper.
Unterrichtssprache Schwedisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall Wochentag Zeit Raum
wöchentlich Freitag 14.15-15.45 Kollegienhaus, Seminarraum 106

Einzeltermine

Datum Zeit Raum
Freitag 01.03.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 08.03.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 15.03.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 22.03.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 29.03.2024 14.15-15.45 Uhr Ostern
Freitag 05.04.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 12.04.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 19.04.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 26.04.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 03.05.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 10.05.2024 14.15-15.45 Uhr Auffahrt
Freitag 17.05.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 24.05.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Freitag 31.05.2024 14.15-15.45 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 106
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach: Nordistik)
Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach: Nordistik (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Modul: Spracherwerb: Schwedisch (Bachelor Studienfach: Nordistik (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Modul: Sprachpraxis (Bachelor Studienfach: Nordistik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung ECTS-poängen förvärvas under kursens lopp genom regelbundet och aktivt kursdeltagande samt punktlig inlämning av hemuppsatsen som utgör slutexaminationen.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück