Investigation

  -
  -

  Semester No. Format Title Lecturers CP Time and place Aud.
  2014005ss 2015 12287-01 Block course Zoology and Evolutionary Biology Valentin Amrhein
  Daniel Berner
  Louis Du Pasquier
  Dieter Ebert
  Bernd Egger
  Hugo Gante
  Zuzana Musilova
  Jan Pielage
  Walter Salzburger
  Lukas Schärer
  Gudrun Viktorin Aspöck
  Jean-Claude Walser
  15 daily
  2013005ss 2014 12287-01 Block course Zoology and Evolutionary Biology Valentin Amrhein
  Daniel Berner
  Ricardo A. Cardoso Neves
  Louis Du Pasquier
  Dieter Ebert
  Mathias Kölliker
  Jan Pielage
  Heinrich Reichert
  Walter Salzburger
  Lukas Schärer
  Gudrun Viktorin Aspöck
  Jean-Claude Walser
  15 daily
  2012005ss 2013 12287-01 Block course Zoologie und Evolutionsbiologie Valentin Amrhein
  Daniel Berner
  Louis Du Pasquier
  Dieter Ebert
  Mathias Kölliker
  Jan Pielage
  Heinrich Reichert
  Walter Salzburger
  Lukas Schärer
  Gudrun Viktorin Aspöck
  Jean-Claude Walser
  15 daily
  2011005ss 2012 12287-01 Block course Zoologie und Evolutionsbiologie Valentin Amrhein
  Louis Du Pasquier
  Dieter Ebert
  Mathias Kölliker
  Heinrich Reichert
  Walter Salzburger
  Lukas Schärer
  Gudrun Viktorin
  Jean-Claude Walser
  15 daily
  2010005ss 2011 12287-01 Block course Zoologie und Evolutionsbiologie Valentin Amrhein
  Louis Du Pasquier
  Dieter Ebert
  Mathias Kölliker
  Heinrich Reichert
  Walter Salzburger
  Lukas Schärer
  Gudrun Viktorin
  15 daily