Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

11420-01 - Kurs: Norwegische Sprache und Literatur für Studierende der Mittelstufe (A2 +/B1) 3 KP

Semester Herbstsemester 2019
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Dozierende Elisabeth Petersen (elisabeth.petersenma@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Beskrivelse av kurset:

Kurset tar sikte på å forbedre studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter. I den skriftlige delen av kurset inngår mer komplekse grammatiske strukturer som bruk av idiomatiske uttrykk. På kurset skal studentene bli kjent med tekster i ulike sjangere. I den muntlige delen av kurset forbedres det muntlige språket ved hjelp av interakltive oppgaver, lyrikk (blant annet av Inger Hagerup og André Bjerke), gjenfortelling og diskusjon.

Vi fortsetter å jobbe med siste del av læreboken «Norwegisch mit System» (kap. 9-14). Dessuten skal vi lese en skjønnlitterær roman (se litteraturukene markert gult) og utdrag av andre verk på norsk. I kommende semester skal vi bli kjent med «Doppler» av Erlend Loe - en av nåtidens aller største forfattere i Norge. I tillegg til å få et overblikk over Erlend Loes hovedverker får man muligheten til å utdype språkkunnskapene, og romanene vil eventuelt også kunne være utgangspunkt for samtaler om aktuelle spørsmål fra norsk og skandinavisk samfunnsliv. Her blir lagt stor vekt på å utvide det generelle ordforrådet.
Lernziele Mål med språkkurset:
Studentene har kjennskap til norsk formlære, syntaks, idiomatikk og skal kunne uttrykke seg skriftlig i refererende, beskrivende og argumenterende framstillinger. De skal kunne beherske hovedreglene for norsk grammatikk. Muntlig skal de presentere et dikt av Inger Hagerup eller André Bjerke og ellers kunne uttrykke seg forståelig og selv kunne forstå andre i samtaler og diskusjoner.
Literatur • Bjerke, Andre (2018): Samlede dikt. Oslo: Aschehoug.
• Hagerup, Inger (2018): Samlede dikt. Oslo: Aschehoug.
• Hågård Aas, Eldrid (2016): Norwegisch mit System. München. Langenscheidt.
• Loe, Erlend (2004): Doppler. Oslo: Cappelen Damm.
Les et utdrag av boka her:
https://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?dokId=502569&rom=NB
Bemerkungen Praktisk informasjon:
• Muntlig aktivitet i timene gir positiv innflytelse på karakteren
• Skriftlig prøve (09.12.2019)
• I løpet av semesteret skal vi skrive fem stiler. Stilene skal leveres inn i timen i «Schnellhefter».
• Hver student må ha en diktpresentasjon med egen oversettelse av Inger Hagerup eller André Bjerke som skal vare i 5 minutter
• Det blir ikke satt karakter på stilene og presentasjonen, men disse må gjøres dersom du vil ha ECTS-poeng.
• Lærebok: «Norwegisch mit system»
• Logg deg inn på ADAM til Norwegische Sprache und Literatur für Studierende der Mittelstufe A2+/ B1 for kursmaterial.
Weblink http://nordistik.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Bestandene Prüfung Norwegisch II oder bestandene Einstufungsprüfung.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung https://services.unibas.ch

https://adam.unibas.ch
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz

 

Intervall wöchentlich
Datum 16.09.2019 – 16.12.2019
Zeit Montag, 11.15-12.00 Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Datum Zeit Raum
Montag 16.09.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 23.09.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 30.09.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 07.10.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 14.10.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 21.10.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 5
Montag 28.10.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 04.11.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 11.11.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 18.11.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 25.11.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 02.12.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 09.12.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Montag 16.12.2019 11.15-12.00 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 4
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Spracherwerb: Norwegisch (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Leistungsnachweis
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Kurs endet mit einer schriftlichen Prüfung am 09.12.2019. Wer die Prüfung nicht besteht hat die Möglichkeit am 13.02.2020 um 14.15 Uhr im Seminar für Nordistik eine Nachholprüfung zu schreiben. Die schriftliche Klausur am Ende des Kurses muss mit mindestens Note 4.0 bestanden werden.

Krav for å bestå kurset (3 ECTS):
• Maksimalt fire fraværsdager
• Aktivt og forberedt deltakelse i timene
• Fem stiler
• Muntlig diktpresentasjon med oversettelse (5 min.)
• Avsluttende skriftlig prøve
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung eine Wiederholung, Wiederholung zählt
Skala Pass / Fail
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück