Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

11420-01 - Kurs: Norwegische Sprache und Literatur für Studierende der Mittelstufe (A2 +/B1) 3 KP

Semester Herbstsemester 2020
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Dozierende Elisabeth Petersen (elisabeth.petersenma@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Beskrivelse av kurset:

Kurset tar sikte på å forbedre studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter. I den skriftlige delen av kurset inngår mer komplekse grammatiske strukturer som bruk av idiomatiske uttrykk. På kurset skal studentene bli kjent med tekster i ulike sjangere. I den muntlige delen av kurset forbedres det muntlige språket ved hjelp av interakltive partner- og gruppeoppgaver, lyrikk (blant annet av Inger Hagerup og André Bjerke), gjenfortelling og diskusjon.

Vi fortsetter å jobbe med siste del av læreboken «Et år i Norge» (kap. 16-23). Dessuten skal vi lese en skjønnlitterær roman (se litteraturukene markert gult på seminarplanen som vil bli fordelt i første undervisning) og utdrag av andre verk på norsk. I kommende semester skal vi bli kjent med romanen «Lars er lol» av Iben Akerlie, som er vinner av NRKs barnebokspris 2016. Den omhandler temaene: kjærlighet, mobbing, psykisk utviklingshemmede og skolen.
På dette kurset får man muligheten til å utdype språkkunnskapene, og romanen vil eventuelt også kunne være utgangspunkt for samtaler om aktuelle spørsmål fra norsk og skandinavisk samfunnsliv. Her blir lagt stor vekt på å utvide det generelle ordforrådet.
Lernziele Mål med språkkurset:
Studentene har kjennskap til norsk formlære, syntaks, idiomatikk og skal kunne uttrykke seg skriftlig i refererende, beskrivende og argumenterende framstillinger. De skal kunne beherske hovedreglene for norsk grammatikk. Muntlig skal de presentere et dikt av Inger Hagerup eller André Bjerke og ellers kunne uttrykke seg forståelig og selv kunne forstå andre i samtaler og diskusjoner.
Literatur • Akerlie, Iben (2016): Lars er lol. Oslo: Aschehoug.
• Bjerke, Andre (2018): Samlede dikt. Oslo: Aschehoug.
• Hagerup, Inger (2018): Samlede dikt. Oslo: Aschehoug.
• Hågård Aas, Eldrid (2016): Norwegisch mit System. München. Langenscheidt.
Les et utdrag av romanen "Lars er lol" her:
https://bokslukerprisen.no/tekst/lars-er-lol/
Bemerkungen Praktisk informasjon:
• Muntlig aktivitet i timene gir positiv innflytelse på karakteren
• Skriftlig prøve (07.12.2020)
• I løpet av semesteret skal vi skrive tre stiler. Stilene skal leveres inn i timen i «Schnellhefter».
• Hver student må ha en diktpresentasjon med egen oversettelse av Inger Hagerup eller André Bjerke som skal vare i 5 minutter
• Det blir ikke satt karakter på stilene og presentasjonen, men disse må gjøres dersom du vil ha ECTS-poeng.
• Lærebok: «Et år i Norge» av Randi Rosenvinge.
• Logg deg inn på ADAM til Norwegische Sprache und Literatur für Studierende der Mittelstufe A2+/ B1 for kursmaterial.
Weblink http://nordistik.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Bestandene Prüfung Norwegisch II oder bestandene Einstufungsprüfung.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung https://services.unibas.ch

https://adam.unibas.ch
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz

 

Intervall wöchentlich
Datum 14.09.2020 – 14.12.2020
Zeit Montag, 14.15-15.45 Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Datum Zeit Raum
Montag 14.09.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 21.09.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 28.09.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 05.10.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 12.10.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 19.10.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 26.10.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 02.11.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 09.11.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 16.11.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 23.11.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 30.11.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 07.12.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Montag 14.12.2020 14.15-15.45 Uhr Deutsches Seminar, Seminarraum 3
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Spracherwerb: Norwegisch (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Leistungsnachweis
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Kurs endet mit einer schriftlichen Prüfung am 07.12.2020. Wer die Prüfung nicht besteht hat die Möglichkeit am 15.02.2021 um 14.15 Uhr im Seminar für Nordistik eine Nachholprüfung zu schreiben. Die schriftliche Klausur am Ende des Kurses muss mit mindestens Note 4.0 bestanden werden.

Krav for å bestå kurset (3 ECTS):
• Maksimalt fire fraværsdager
• Aktivt og forberedt deltakelse i timene
• Fem stiler
• Muntlig diktpresentasjon med oversettelse (5 min.)
• Avsluttende skriftlig prøve
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung eine Wiederholung, Wiederholung zählt
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück