Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

11420-01 - Kurs: Norwegische Sprache und Literatur für Studierende der Mittelstufe (A2 +/B1) 3 KP

Semester Herbstsemester 2021
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Dozierende Elisabeth Petersen (elisabeth.petersenma@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Beskrivelse av kurset:

Kurset tar sikte på å forbedre studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter. I den skriftlige delen av kurset inngår mer komplekse grammatiske strukturer som bruk av idiomatiske uttrykk. På kurset skal studentene bli kjent med tekster i ulike sjangere. I den muntlige delen av kurset forbedres det muntlige språket ved hjelp av interakltive partner- og gruppeoppgaver, lyrikk (blant annet av Inger Hagerup og André Bjerke), gjenfortelling og diskusjon.

Vi fortsetter å jobbe med siste del av læreboken «Et år i Norge» (kap. 17-23). Dessuten skal vi lese en skjønnlitterær roman (se litteraturukene markert gult på seminarplanen som vil bli fordelt i første undervisning) og utdrag av andre verk og kortfortellinger på norsk. I kommende semester skal vi bli kjent med romanen «Gul bokl» av Zeshan Shakar.
På dette kurset får man muligheten til å utdype språkkunnskapene, og romanen vil eventuelt også kunne være utgangspunkt for samtaler om aktuelle spørsmål fra norsk og skandinavisk samfunnsliv. Her blir lagt stor vekt på å utvide det generelle ordforrådet.
Lernziele Mål med språkkurset:
Studentene har kjennskap til norsk formlære, syntaks, idiomatikk og skal kunne uttrykke seg skriftlig i refererende, beskrivende og argumenterende framstillinger. De skal kunne beherske hovedreglene for norsk grammatikk. Muntlig skal de presentere et dikt av Inger Hagerup eller André Bjerke og ellers kunne uttrykke seg forståelig og selv kunne forstå andre i samtaler og diskusjoner.
Literatur • Bjerke, Andre (2018): Samlede dikt. Oslo: Aschehoug.
• Hagerup, Inger (2018): Samlede dikt. Oslo: Aschehoug.
• Rosenvinge, Randi (2009): Et år i Norge. Bremen. Hempen, U.
• Shakar, Zeshan (2020): Gul bok. Oslo. Gyldendal
Bemerkungen Praktisk informasjon:
• Muntlig aktivitet i timene gir positiv innflytelse på karakteren
• Skriftlig prøve (13.12.20201
• I løpet av semesteret skal vi skrive tre stiler. Stilene skal leveres inn i timen i «Schnellhefter».
• Hver student må ha en diktpresentasjon med egen oversettelse av Inger Hagerup eller André Bjerke som skal vare i 5 minutter
• Det blir ikke satt karakter på stilene og presentasjonen, men disse må gjøres dersom du vil ha ECTS-poeng.
• Lærebok: «Et år i Norge» av Randi Rosenvinge.
• Logg deg inn på ADAM til Norwegische Sprache und Literatur für Studierende der Mittelstufe A2+/ B1 for kursmaterial.
Weblink http://nordistik.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Bestandene Prüfung Norwegisch II oder bestandene Einstufungsprüfung.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung https://services.unibas.ch

https://adam.unibas.ch
Unterrichtssprache Norwegisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 20.09.2021 – 20.12.2021
Zeit Montag, 10.15-11.45 Kollegienhaus, Hörsaal 119
Datum Zeit Raum
Montag 20.09.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 27.09.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 04.10.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 11.10.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 18.10.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 25.10.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 01.11.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 08.11.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 15.11.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 22.11.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 29.11.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 06.12.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 13.12.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 20.12.2021 10.15-11.45 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Spracherwerb: Norwegisch (Bachelor Studienfach Nordistik)
Leistungsüberprüfung Leistungsnachweis
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Kurs endet mit einer schriftlichen Prüfung am 13.12.2021. Wer die Prüfung nicht besteht hat die Möglichkeit am 15.02.2022 um 14.15 Uhr im Seminar für Nordistik eine Nachholprüfung zu schreiben. Die schriftliche Klausur am Ende des Kurses muss mit mindestens Note 4.0 bestanden werden.

Krav for å bestå kurset (3 ECTS):
• Maksimalt fire fraværsdager
• Aktivt og forberedt deltakelse i timene
• Tre stiler
• Muntlig diktpresentasjon med oversettelse (5 min.)
• Avsluttende skriftlig prøve
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung eine Wiederholung, Wiederholung zählt
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück