Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

11420-01 - Kurs: Norwegische Sprache und Literatur für Studierende der Mittelstufe (A2 +/B1) 3 KP

Semester Herbstsemester 2022
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Dozierende Elisabeth Petersen (elisabeth.petersenma@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Kurset tar sikte på å forbedre studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter. I den skriftlige delen av kurset inngår mer komplekse grammatiske strukturer som bruk av idiomatiske uttrykk. På kurset skal studentene bli kjent med tekster i ulike sjangere. I den muntlige delen av kurset forbedres det muntlige språket ved hjelp av interakltive oppgaver, lyrikk (blant annet av Inger Hagerup og André Bjerke), gjenfortelling og diskusjon.

Vi fortsetter å jobbe med siste del av læreboken «Et år i Norge» (kap. 17-23). Dessuten skal vi lese en skjønnlitterær roman og utdrag av andre verk på norsk. I kommende semester skal vi bli kjent med «Doppler» av Erlend Loe - en av nåtidens aller største forfattere i Norge. I tillegg til å få et overblikk over Erlend Loes hovedverker får man muligheten til å utdype språkkunnskapene, og romanene vil eventuelt også kunne være utgangspunkt for samtaler om aktuelle spørsmål fra norsk og skandinavisk samfunnsliv.
Lernziele Mål med språkkurset:
Studentene har kjennskap til norsk formlære, syntaks, idiomatikk og skal kunne uttrykke seg skriftlig i refererende, beskrivende og argumenterende framstillinger. De skal kunne beherske hovedreglene for norsk grammatikk. Muntlig skal de presentere et dikt av Inger Hagerup eller André Bjerke og ellers kunne uttrykke seg forståelig og selv kunne forstå andre i samtaler og diskusjoner.
Literatur • Bjerke, Andre (2018): Samlede dikt. Oslo: Aschehoug.
• Hagerup, Inger (2018): Samlede dikt. Oslo: Aschehoug.
• Rosenvinge, Randi (2009): Et år i Norge. Bremen. Hempen, U.
• Loe, Erlend (2004): Doppler. Oslo: Cappelen Damm.
Les et utdrag av boka her:
https://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?dokId=502569&rom=NB
Bemerkungen Praktisk informasjon:
• Muntlig aktivitet i timene gir positiv innflytelse på karakteren
• Schriftliche Prüfung am 19.12.2022. Wiederholungsprüfung 09.02.2023.
• I løpet av semesteret skal vi skrive tre stiler. Stilene skal leveres inn i timen i «Schnellhefter».
• Hver student må ha en diktpresentasjon med egen oversettelse av Inger Hagerup eller André Bjerke som skal vare i 5 minutter
• Det blir ikke satt karakter på stilene og presentasjonen, men disse må gjøres dersom du vil ha ECTS-poeng.
• Lærebok: «Et år i Norge» av Randi Rosenvinge.
• Logg deg inn på ADAM til Norwegische Sprache und Literatur für Studierende der Mittelstufe A2+/ B1 for kursmaterial.
Weblink http://nordistik.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Bestandene Prüfung Norwegisch II oder bestandene Einstufungsprüfung.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung https://services.unibas.ch

https://adam.unibas.ch
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 19.09.2022 – 19.12.2022
Zeit Montag, 14.15-15.45 Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Datum Zeit Raum
Montag 19.09.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 26.09.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 03.10.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 10.10.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 17.10.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 24.10.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 31.10.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 07.11.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 14.11.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 21.11.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 28.11.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 05.12.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 12.12.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Montag 19.12.2022 14.15-15.45 Uhr Nadelberg 4 (S), Grosser Seminarraum 042
Module Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik)
Modul: Erweiterter Spracherwerb Skandinavisch (Master Studienfach Nordistik (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Modul: Spracherwerb: Norwegisch (Bachelor Studienfach Nordistik)
Modul: Spracherwerb: Norwegisch (Bachelor Studienfach Nordistik (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Leistungsüberprüfung Leistungsnachweis
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Kurs endet mit einer schriftlichen Prüfung am 19.12.2022. Wer die Prüfung nicht besteht hat die Möglichkeit am 09.02.2023 um 14.15 Uhr im Seminar für Nordistik eine Nachholprüfung zu schreiben. Die schriftliche Klausur am Ende des Kurses muss mit mindestens Note 4.0 bestanden werden.

Krav for å bestå kurset (3 ECTS):
• Maksimalt to fraværsdager
• Aktivt og forberedt deltakelse i timene
• Tre stiler
• Muntlig diktpresentasjon med oversettelse (5 min.)
• Avsluttende skriftlig prøve
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich
Wiederholungsprüfung eine Wiederholung, Wiederholung zählt
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Nordistik

Zurück